www.grevenatv.gr
Logo (3)
ΓΡΕΒΕΝΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Γρεβενών»

Κοινοποίηση

Ο Δήμος Γρεβενών εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Γρεβενών».

Σκοπός και αντικείμενο του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Γρεβενών», είναι να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης καθώς και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

H εκπόνηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΕΣΕΚΚ ανέλαβε η εταιρία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» στο οποίο σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των χαρακτηρισμένων χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και των σχετικών τροποποιήσεών της, στα Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο. Σημειώνεται επίσης, πως «σε περιοχές οικισμών προ του 1923 καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. μόνον οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο».  Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο αυτού καταγράφηκαν οι οικισμοί Γρεβενών, Κέντρου, Κνίδης, Κυρακαλής, Μυρσίνης, Πατωμάτων, Φελλίου, Μεσολουρίου, Αβδέλλας και Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια πόλης.

Συνοπτικά,

 • για τα Γρεβενά, καταγράφηκαν 504 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι εκ των οποίων, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση υπολογίζονται σε 99.
 • για το Κέντρο, καταγράφηκαν 7 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι εκ των οποίων, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση υπολογίζονται σε 2.
 • για την Κνίδη, καταγράφηκαν 8 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους έχει συντελεστεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση.
 • για την Κυρακαλή, καταγράφηκαν 9 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους έχει συντελεστεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση.
 • για τη Μυρσίνη, καταγράφηκαν 3 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους έχει συντελεστεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση.
 • για τα Πατώματα, καταγράφηκαν 175 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι εκ των οποίων, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση υπολογίζονται σε 43.
 • Για τον Άγιο Γεώργιο, καταγράφηκαν 8 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους έχει συντελεστεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση.
 • για το Φελλιό, καταγράφηκαν 12 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι εκ των οποίων, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση υπολογίζονται σε 2.
 • για το Μεσολούρι, καταγράφηκαν 7 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι εκ των οποίων, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση υπολογίζονται σε 7.
 • για την Αβδέλλα, καταγράφηκαν 26 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι εκ των οποίων, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση υπολογίζονται σε 26.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν βάσει του βαθμού αναγκαιότητας απόκτησής τους. Από αυτά προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

–          Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, η έκταση των Κ.Χ. και Κ.Φ. χώρων που θα απωλεσθεί, ανέρχεται σε περίπου 449.434,29 μ2 (44,94 Ha). Το γεγονός αυτό χρίζει άμεσων δράσεων και καθιστά την ενεργοποίηση από πλευράς του Δήμου, υψίστης σημασίας.

–          Κατόπιν της αυτοδίκαιης άρσης και χωρίς την παρουσία σχετικών αιτημάτων από ιδιώτες προς τον οικείο Δήμο για τους χώρους που βρίσκονται «σε εκκρεμότητα», το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται βάσει της παρούσας ιεράρχησης της αναγκαιότητας απόκτησης των εν λόγω χώρων, να προβεί σε μερική ή ολική επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εφόσον συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις

–          Δεδομένης της τυχόν, μη οικονομικής δυνατότητας του οικείου Δήμου για άμεση καταβολή του ποσού στους δικαιούχους, σημειώνεται πως «η σχετική εγγραφή δαπάνης στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου γίνεται ταυτοχρόνως με εγγραφή ισόποσου εσόδου από χρηματοδότηση προερχόμενη από το Πράσινο Ταμείο», η οποία επιχειρείται να επιτευχθεί με το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας και η δυνατότητα που έχουν αυτοί να επανασχεδιαστούν, να αναπλαστούν και να αποδοθούν στους πολίτες, αποσκοπούν:

 • στην πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή διακοινοτικών λειτουργιών,
 • στη δημιουργία δυναμικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,
 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου Γρεβενών,
 • στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Στις εργασίες αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών ο Γ. Κασαπίδης

diktio diktio

Ο «χρυσός οδηγός» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, πώς ψηφίζουμε αύριο Κυριακή 8 Οκτωβρίου

omada diktio

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

diktio diktio