www.grevenatv.gr
Logo
ΓΡΕΒΕΝΑΕΛΛΑΔΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα * Ανοικτή Αγορά * (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄207).

Κοινοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα * Ανοικτή Αγορά * (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄207).

Ενημερώνουμε τους αδειούχους πωλητές υπαίθριου εμπορίου για την υποχρέωση καταγραφής των αδειών τους , σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 9480/05/02/2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα *Ανοικτή Αγορά* (ΟΠΣΑΑ) του άρθρου 56 ν. 4849/2021(Α΄207) για το υπαίθριο εμπόριο και σχετικά με την καταγραφή σε αυτό των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου δηλαδή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου ) καθώς και των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Αντικείμενο καταγραφής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό  Σύστημα  *Ανοικτή αγορά * (ΟΠΣΑΑ) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021 ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022 ως εξής:

αα)Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αβ)Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών , στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αγ)Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο δηλαδή του άρθρο 45 του ν. 4497/2017(Α’171).

Β. Μέθοδος καταγραφής των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Σ.Α.

Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο ΟΠΣΑΑ θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο ΟΠΣΑΑ στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης   https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς ΤΑΧΙS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Η καταχώρηση στο σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια ως περιγράφεται στην ενότητα Γ του παρόντος.

Γ. Καταχώριση αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, καθώς και χειροτεχνών – καλλιτεχνών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Γ.1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματιες στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού  και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο Σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 η προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Γ.2. Αδειούχοι χειροτέχνες καλλιτέχνες

Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο Σύστημα ομοίως από τις 15/02/2024  έως 15/05/2024.

Επισημαίνεται ότι  καταχώριση θα αφορά μόνο άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4497/20217

Γ.3. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/3/2024 έως 15/06/2024

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή ή καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

Ο αρμόδιος

Αντιδήμαρχος

ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Αεικίνητος ο Χρήστος Τριγώνης – Ο συνδυασμός «ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» στις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης

diktio diktio

Εξιχνιάσθηκε κλοπή σε περιοχή των Γρεβενών

diktio diktio

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της οδικής διασύνδεσης της νέας συνοριακής διάβασης Λαιμού και η αναβάθμιση των μεθοριακών σταθμών Νίκης- Κρυσταλλοπηγής

diktio diktio